Cushions (skincare)

DIOR PRESTIGE LE CUSHION TEINT DE ROSE | Cushion foundation - Le Cushion Teint de Rose
DIOR PRESTIGE LE CUSHION TEINT DE ROSE REFILL | Cushion foundation refill